طبیعی کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه

طبیعی: کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه دانلود مداحی شهادت امام موسی الکاظم امام موسی الکاظم ذاکرین اهل بیت مداحی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات این همه بدهی استقلال را خرزوخان ایجاد کرده ؟

علی فتح الله زاده دوباره طوری از ارقام استفاده کرده که فقط با منطق خودش می شود محاسبه مدیریت بی بدهی!

این همه بدهی استقلال را خرزوخان ایجاد کرده ؟

این همه بدهی استقلال را خرزوخان ایجاد کرده ؟

عبارات مهم : اعتبار

سیستم مدیریت تان همان سیستم چاپ اسکناس بی اعتبار دولت قبلی بود!

علی فتح الله زاده دوباره طوری از ارقام استفاده کرده که فقط با منطق خودش می شود محاسبه مدیریت بی بدهی!

این همه بدهی استقلال را خرزوخان ایجاد کرده ؟

از همین شروع مطلب باید تاکید کرد عالی ترین نتیجه های استقلال را در دو دهه اخیر علی فتح الله زاده گرفته و شکی در آن نیست. ولی این موفقیت دلیلی نیست که سرپوشی بتوان گذاشت روی تصمیمات اشتباهش. او این بار که انتقادها از هزینه ها و بدهی های به جا مانده از استقلال زیاد شده است ، مصاحبه کرده و گفته کدام بدهی به جا مانده از من؟ من قرارداد داشتم با وزارت ورزش وقت و جهت تیم 24 میلیارد تومانی ام 17 میلیارد پول آوردم ،درحالی که سهمم می شده است 12 میلیارد تومان!

این گفته پر از استدلال های اشتباه است که به آسانی نقض می شوند. اول اینکه این تفاهم 50 درصدی که فتح الله زاده به ان اشاره دارد جهت دوره علی سعیدلو هست. زمانی که او جای امیر واعظ آشتیانی را در استقلال گرفت و آن وقت تا سقف 7 میلیارد تومان قرار بود همکاری 50 درصدی از سوی وزارت ورزش و کلوب ها تفاهمی وجود داشته باشد. همان وقت که واعظ از استقلال رفت ، غیر از بدهی های مالیاتی اعلام کرد استقلال 3.7 میلیارد بدهی دارد و البته طلب 2.9 میلیاردی از شرکت لیگ جهت لیگی که گذشته بود. یعنی با آن مبلع بدهی مانده استقلال می شد کمتر از یک میلیارد تومان.

علی فتح الله زاده دوباره طوری از ارقام استفاده کرده که فقط با منطق خودش می شود محاسبه مدیریت بی بدهی!

در وقت ریاست عباسی شرایط ولی به کلی تفاوت کرد. مجلس قانونی را گذراند که دولت از هزینه جهت تیم های دولتی منع شد. دیگر خود به خود تعهدی که فتح الله زاده جهت 3 سال بعد از رئیسی که امضایش کرده بوده ، به آن استناد می کند ، از بین رفته بود. او ولی خیلی راحت واژه ها را به هم می چسباند و مدام تکرار ارزش می کند.

اما برگردیم به ادعای این 17 میلیارد تومان درآمد سال آخر ، پیشتر بارها در این باره با او بحث کرده ایم و فقط هم استنادمان دفاتر مالی خود او بوده است . اینکه گفته شده است 17 میلیارد درآمدزایی ، استقلال زمانی که به مدیر بعدی واگذار شد ، یک قرارداد اسپانسرینگ با علی انصاری داشت که سه ساله بود و در همان سال اول ، 4 میلیارد پول سال بعدش هزینه شده است بود.

در همان سال 4 میلیارد دیگر از درآمدهای استقلال در شرکت لیگ هم پیش پیش هزینه شده است بود. این رقم 8 میلیارد تومانی را تنها از اعدادی که استاد فتح الله زاده گفته اند کسر کنید ، به سادگی به حقیقت ماجرا پی برده می شود. این ولی همه ماجرا نیست. کلی بدهی مالیاتی جهت تنظیم نکردن اسناد و دفاتر قانونی مالیات ها از یک سو و بیش از یک میلیون دلار غرامت به بازیکنان خارجی از توزی گرفته تا دیگرانی که در این سال ها آمدند و بی مصرف برگشتند ، همه خسارت های دوران آقای فتح الله زاده بودند.

این همه بدهی استقلال را خرزوخان ایجاد کرده ؟

بدهی هایی که فتح الله زاده حالا آنها را نمی پذیرد ، بهای ارزش گاه قدری سنگین بوده که حاصلش بی شک در سیه روزی این روزهای استقلال نقش دارند. اینکه تیمی را جهت موفقیت امروز ، فردایش را بفروشی ، همان بلایی است که دادن یارانه های نقدی بی اعتبار بر سر کشور آورده هست. آقای فتح الله زاده واقعیت این است که شما دانسته ، با علم به اینکه پول دیگری نیست ، مدام زیاد از سقف درآمدهای تان هزینه کردید تا این روزها رقم بخورد.

اخبار ورزشی – خبرانلاین

علی فتح الله زاده دوباره طوری از ارقام استفاده کرده که فقط با منطق خودش می شود محاسبه مدیریت بی بدهی!

واژه های کلیدی: اعتبار | قانونی | قرارداد | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs