طبیعی کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه

طبیعی: کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه دانلود مداحی شهادت امام موسی الکاظم امام موسی الکاظم ذاکرین اهل بیت مداحی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

تورم ِ بالا، عالی ترین رانت جهت ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد هست. تورم اوج و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و عالی تر

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت ها تبدیل به فریاد شد

عبارات مهم : ایران

تورم ِ بالا، عالی ترین رانت جهت ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد هست. تورم اوج و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و عالی ترین آزمون جهت راستی آزمایی ادعای عدالت خواهی اصولگرایانی است که در دولت گذشته در برابر تورم 40 درصدی سکوت کرده بودند و امروز صدای عدالت خواهی ارزش بلند است.

حسن روحانی و ستاد اقتصادی دولت یازدهم به علت بعضی ملاحظات سیاسی، هیچگاه به صورت جامع و موشکافانه به تشریح این عنوان نپرداختند که در سال 1392 دولت را به لحاظ اقتصادی، در چه شرایطی تحویل گرفتند. شرایط فاجعه باری که تمامی آمارهای اقتصادی، اوضاع کشوری جنگ زده را تداعی می کرد.

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

تعبیر اقتصاد جنگ زده جهت توصیف اوضاع کشور به هنگام آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شاید اغراق آمیز نباشد آیا که شاخص های اقتصاد کلان در سال 1392 تفاوت چندانی با سال 1367 ( وقت آخر جنگ کشور عزیزمان ایران و عراق ) نداشت. این مماشات ناموجه، شرایطی را رقم زد که اصولگرایانی که از سال 1384 تا 1392 شریک سیاسی و اقتصادی دولت قبل بودند، بعد از مدتی با انکار کارها ارزش و با ژستی طلبکارانه خود را همراه و غمخوار ملت جا بزنند.

تورم

اصولگرایان در حالی با شعارهای عدالت خواهانه، تورم بیش از 40 درصدی در دولت عدالت و مهرورزی را نادیده می گیرند که تورم، ناعادلانه ترین پدیده اقتصادی هست. در شرایط تورمی، ثروتمندان صرفا به علت داشتن دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ثروتمند تر شده است و فقرا و اقشار کم درآمد بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی، ناتوان و فقیرتر می شوند. تورم، عالی ترین و بزرگ ترین رانتی است که دولت ها در اختیار ثروتمندان قرار می دهند. به عنوان مثال جهت دارندگان ملک و زمین و سازندگان برج های تجاری و مسکونی، چه هدیه ای از این ارزشمندتر که با برخواستن از خواب، خبر دار شوند ناگهان و بدون هیچ تلاش مولد، ارزش دارایی ارزش به علت تورم دو برابر شده است است؟ جهت یک بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر است که با وجود تورم 40 درصدی در واقع هر سال 40 درصد از ارزش بدهی اش کاسته شود؟ جهت مدیران بانکی چه رویدادی از این بهتر که با وجود تورم، از ارزش واقعی زیان مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول ناشی از سوء مدیریت شان، کاسته شود؟

تورم ِ بالا، عالی ترین رانت جهت ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد هست. تورم اوج و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و عالی تر

از سوی دیگر جهت کارمندان، کارگران و مزدبگیران، چه مصیبتی بزرگ تر از تورم اوج وجود دارد؟ مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در واکنش‌ها اقتصادی، هر روز صبح به هنگام برخواستن از خواب متوجه می شوند از قدرت خریدشان کاسته شده است و فهرست نداشته ها و آرزوهایشان بلند بالاتر شده است است.

تورم ِ بالا، عالی ترین رانت جهت ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد هست. تورم اوج و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و عالی ترین آزمون جهت راستی آزمایی ادعای عدالت خواهی اصولگرایانی است که در دولت گذشته در برابر تورم 40 درصدی سکوت کرده بودند و امروز صدای عدالت خواهی ارزش بلند است.

بسیاری از این فریادهای در ظاهر عدالت خواهانه ریشه در قطع رانت تورم، در دولت روحانی دارد. رانتی که در دولت اصولگرای نهم و دهم، بسیاری از سوء مدیریت ها را پوشانده بود و صرفا داشتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی پرسود تبدیل کرده بود.

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

رشد اقتصادی

عدالت توزیعی در غیاب رشد اقتصادی معنایی جز توزیع فقر ندارد. استفاده از سیاست های توزیعی با استفاده از اهرم ها و ابزارهایی که در نهایت موجب انهدام تولید ناخالص داخلی و کم کردن رشد اقتصادی می شود، الگوی آزموده شده است و شکست خورده در دنیای امروز هست. کوچک شدن اندازه GDP که در نهایت به کوچک شدن سفره شهروندان می انجامد، بزرگ ترین بی عدالتی دنیای امروز است و هر گونه ادعای عدالت که در غیاب رشد اقتصادی پیگیری شود صرفا توهم عدالت اجتماعی است.

تورم ِ بالا، عالی ترین رانت جهت ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد هست. تورم اوج و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و عالی تر

اصولگرایان با پذیرش تک رقمی شدن تورم در دولت روحانی، علت کم کردن تورم را تحمیل رکود عمیق بر اقتصاد کشور عنوان می کنند. آیا این ادعا درست؟ جهت پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به دانش اقتصاد به جای شعارهای توخالی هستیم.

رشد اقتصادی دو بال دارد: رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری. این دو بال در بازه زمانی 1384 تا 1392 و در دولتی که اصولگرایان در آن شراکت سیاسی و اقتصادی داشتند، کاملا تخریب شد. قیمت تشکلیل سرمایه ثابت در دولت تحت ریاست محمود احمدی نژاد به تدریج کم کردن یافت و آخر در سال های 1391 و 1392 منفی شد. در سال 1391 قیمت تشکیل سرمایه به منفی 23.8 درصد و در سال 1392 به منفی 6.9 درصد رسید.

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

اقتصاد کشور عزیزمان ایران در دو سال نهایی دولت احمدی نژاد با سقوطی آزاد، رشد منفی را تجربه کرد. رشد منفی به معنی کاسته شدن ارزش تولید ناخالص داخلی و کوچک تر شدن سفره اقتصاد هست. بازسازی اقتصاد کشور عزیزمان ایران در دولت روحانی با بازگشت اقتصاد به مدار رشد اقتصادی شروع شد. اقتصاد کشور عزیزمان ایران از سال 92 تا 95 به صورت مستمر در مسیر رشد قرار گرفت. انکار بازگشت اقتصاد کشور عزیزمان ایران در مدار رشد، صرفا یک دروغ رذیلانه هست. در صورت تدوام روند کنونی رشد، انذاره تولید ناخالص داخلی در سال 1396به میزان سال 1390 بازمی گردد و اثرات مخرب رشد منفی سال های 1391 و 1392 بازسازی می شود.

رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95 به تفکیک بخش های گوناگون اقتصادی، گویای ریل گذاری مناسب و حرکت قطار اقتصاد کشور عزیزمان ایران در مسیر درست هست. حرکتی که تدوام آن ضرورت انکار ناپذیر کشور است:

اخبار اقتصادی – ایلنا

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | اقتصاد | اقتصادی | حسن روحانی | دولت روحانی | اخبار اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

سکوت مدعیان عدالت با قطع رانت‌ها تبدیل به فریاد شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs