طبیعی کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه

طبیعی: کربلا دانلود سید مجید بنی فاطمه دانلود مداحی شهادت امام موسی الکاظم امام موسی الکاظم ذاکرین اهل بیت مداحی

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشدار ریزش دیوارها در نامه ای قبل از وقوع زلزله

حدود یک ماه و نیم قبل از وقوع زلزله، اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه به شرکت نظام مهندسی نامه ای نوشته و در آن نسبت به عدم ایمنی دیوارهای پیرامونی و عدم اتصال د

هشدار ریزش دیوارها در نامه ای قبل از وقوع زلزله

هشدار ریزش دیوارها در نامه ای قبل از وقوع زلزله

عبارات مهم : اداره

حدود یک ماه و نیم قبل از وقوع زلزله، اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه به شرکت نظام مهندسی نامه ای نوشته و در آن نسبت به عدم ایمنی دیوارهای پیرامونی و عدم اتصال درست نما با سازه واحدهای مسکن مهر در حال ساخت هشدار داده است.

هشدار ریزش دیوارها در نامه ای قبل از وقوع زلزله

به گزارش ایسنا، دفاع دولت های قبلی و فعلی از مسکن مهر کرمانشاه در شرایطی انجام می شود که شواهد حاکی از تخریب گسترده دیوارها، نماها و حتی ستون های این واحدها هست. ناایمنی دیوارهای پیرامونی واحدهای در حال ساخت در نامه ای که اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، دوم مهرماه امسال به شرکت نظام مهندسی نوشته، مشهود بوده هست. این نامه به نوعی از علت فروریزش دیوارهای مسکن مهر تکمیل شده است قبلی نیز پرده برمی دارد.

با گذشت هشت روز از زلزله هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان در سایتهای مسکن مهر منتشر نشده هست. معاون استاندار کرمانشاه این تعداد را 100 نفر اعلام کرده و گفته است که کشته شدگان مربوط به واحدهای خودمالکی مسکن مهر بوده هست. با فرض بر صحت این آمار نمی توان مسکن مهر خودمالکی را از واحدهای دولتی جدا دانست؛ آیا که ایمنی ساخت و ساز باید جهت هردو بخش به یک اندازه رعایت می شده است است.

حدود یک ماه و نیم قبل از وقوع زلزله، اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه به شرکت نظام مهندسی نامه ای نوشته و در آن نسبت به عدم ایمنی دیوارهای پیرامونی و عدم اتصال د

با این وجود انتشار نامه ای در روزهای اخیر از کم توجهی شرکت نظام مهندسی به استحکام واحدهای مسکن مهر حکایت دارد. در این نامه که از سوی مسعود شریفی ـ مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه ـ انتشار یافته آمده است:

“جناب آقای مهندسی همتی

رییس محترم شرکت نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

احتراما با توجه به گزارشهای بازرسین نظارت عالیه از پروژه های در حال ساخت استان کرمانشاه، در بسیاری از ساختمانهای در حال ساخت، دیوارهای پیرامونی و نما به درستی با سازه اتصال نداشته و مهار نشده اند. با عنایت به آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) و همچنین دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها (ضابطه شماره 714) دیوارهای خارجی باید قادر به پذیرش نیروها و عوض کردن مکان نسبی ناشی از بارهای جانبی باشند و این دیوارها یا باید مستقیما به وسیله اعضای سازه ای نگهداری شوند و یا به وسیله ی اتصالات به سازه متصل گردند.

هشدار ریزش دیوارها در نامه ای قبل از وقوع زلزله

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق احتمال وقوع خسارت جانی و مالی خصوصا در هنگام وقوع زلزله متصور خواهد بود. لذا مهم است دستور فرمایید در مناسب ترین وقت نسبت به اطلاع رسانی عنوان به تمامی اعضای آن شرکت ضمن تاکید بر طراحی جزییات اجرایی مهار دیوارهای پیرامونی در نقشه های ساختمانی اقدام مورد نیاز را معمول نمایند. بدیهی است عدم اجرای ضابطه مذکور، جهت مهندسین تخلف حرفه ای محسوب و با مهندسان خاطی برخورد نظارت عالیه وب سایت شرکت نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه قرار داده شده است است.”

شریفی روز بعد از زمین لرزه نیز در گفت و گو با ایسنا درخصوص تصویر های مشاهده شده است از اوضاع خرابی مسکن مهر سر پل ذهاب بیان کرده بود: ما در این شهرستان دو پروژه ۵۰۰ واحدی و ۲۵۰ واحدی مسکن مهر داریم که پروژه اول با توجه به قرار گرفتن آن بر روی گسل آسیب جدی دیده اند و این عنوان به علت پایین بودن کیفیت ساخت مسکن مهر نبوده بلکه تمام ساختمان ها و سازه های آن منطقه حتی اداره راه و شهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک طبقه است آسیب دیده اند.

حدود یک ماه و نیم قبل از وقوع زلزله، اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه به شرکت نظام مهندسی نامه ای نوشته و در آن نسبت به عدم ایمنی دیوارهای پیرامونی و عدم اتصال د

واژه های کلیدی: اداره | زلزله | مهندسی | شهرسازی | کرمانشاه | استاندارد | استان کرمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs